« March 2006 | ص?حه اصلی | May 2006 »

گيج مى‌رود سرم...

April 23, 2006

تا اطلاع ثانوى آلبوم "من" را گوش مى‌دهم. موسيقى‌اش عاليست و متنش آنقدر پر هست كه هر بار شي?ته يك بند تازه‌اش مى‌شوم انگار كه قبلا نشنيده بودمش.  عليرغم اينكه تمام 5 ساعتى را كه در ?رودگاه دوحه منتظر پرواز لندن بودم كنار گوشم مى‌خواند ومى‌خواند . بند محبوب من ?علا، دست كم تا زمانى نه چندان دور كه بند ديگرى نظرم را عوض كند اين است:

 "شنيدن روزنامه‌ايست كه اجازه نمى‌خواهد" ... شايد هم آنجا كه  مى‌خواند :

" سينه سپر كرده‌ايد كه باد تقويم ها را ورق نزند

باران كه بر بامتان مي خواند هي سرخ مى‌شويد

اين پا س?ت كردن مدام چيزي از سنگ در شما رويانده است

اين بغض را بتركانيد 

 باران به شما لط? مى‌كند ...MAN

آلبوم كار تازه گروه "هك" است از گروه هاى راك داخل ايران كه حر?ي براي گ?تن دارد. آنها كه تك آهنگ " شيپور" را يادشان هست- در ?ستيوال تهران اونيو از كارهاي مو?ق بود - بايد اين گروه را بشناسند. موزيك آين آلبوم تازه از مانى ص?ى‌خانى ست و شعرهاى مهرداد ?لاح را هم او در اين آلبوم مى‌خواند.Mix و Master  آلبوم هم كار ديگريست از شهرام شعربا? . نمونه Trackها را مى‌توانيد اينجا بشنويد و مشخصات بيشتر هم در سايت اختصاصي هك هست. ?روش آلبوم خارج از ايران چند وقتيست كه شروع شده و از ديشب هم در مركز موسيقى بتهوون.

اعلام كردم كه بعد نگوييد نگ?تى. منابع موثق مى‌گويند دير بجنبيد گيرتان نمى‌آيد. از من گ?تن.

*طرح روى سى‌دى كار زرتشت سلطانى ست.

noosha foroohar | 02:51 AM | Comment(s)(5)

خلاصه اين كه او را دست كم نمى‌توان گر?ت

برگشته ام.....

خوب است كه دست كم نوشتن روى اين ص?حه س?يد غير كاغذى ،مچاله كردن و دور ريختن ندارد. ?شار يك دكمه است و همه چيز پاك مى‌شود. انگار نه انگار كه كلمه‌اى از ذهنت كشان كشان تا نوك انگشت هايت آمده و خودش را به رخ تو كشيده كه وحشت‌زده منتظر پاك‌كردنش بودى.

در هر حال برگشته ام. تهران ،جاى همه آنها كه نبودند و نيستند خالى بود. بقيه اش به شدت خصوصى ست. آنقدر كه ديشب دوباره شعر، كه اصلا مسائل خصوصى حاليش نمى‌شود ،سرزده سراغم آمد.

كلاس هاي اين ترم 10 روز ديگر شروع مي شود كه خوب است. از تهران سى‌دى ?يلم و موسيقى آورده‌ام با خودم، و كتاب ، كه اين‌ها هم خوب است. و چيزهاى ديگرى هم خودشان را با من آورده‌اند كه نمى‌دانم خوب است يا نه.

در هر حال سلام ...

noosha foroohar | 01:25 AM | Comment(s)(0)