« March 2012 | صفحه اصلی | May 2012 »

جاده

April 16, 2012 01:10 AM

الان که حساب می‌کنم اگر ولگردی‌های وسط جاده و به کوه و کمر زدن‌ها و بیراه رفتن‌ها و گم‌شدن‌ها را حساب نکنم از اول مارس تا الان قریب به پنج هزار کیلومتر رانندگی کرده‌ام. 

هشتم مارس از پراگ راندم به سمت آلمان و مقصدم لندن بود. بعد که برگشتم آخر مارس رفتم مادرید و از آنجا راندیم تا جنوب، گرانادا و کوردوبا و ساحل عالی مدیترانه که به خودم گفته‌ام برمی‌گردم حتما. یکی از برنامه‌های آینده‌ام این است که بروم یک مدت جنوب اسپانیا در یک مزرعه زیتون کار کنم و یک وسپا بخرم و زندگی کنم. 
سعی می‌کنم در اولین فرصت تجربه جاده و سفر را برای استفاده آیندگان اینجا بنویسم. 

masoome naseri | 01:10 AM | Comment(s)(0)

کمیت و کیفیت

April 9, 2012 08:30 PM

مسئله کیفیتی است که نمی‌خواهی از آن کوتاه بیایی. وقتی یک سطح بلندی را تجربه کرده باشی سختت خواهد بود که بعد روی پله پایین تری بنشینی، زندگی کنی. من آن کیفیت را زندگی کرده‌ام. 

تقویم و سال و ماه مهم نیست. آن اوجی که پریده‌ای مهم است. 

masoome naseri | 08:30 PM | Comment(s)(0)

سفر من النفس الی النفس

April 1, 2012 08:28 AM

وقتی دیدمش گنجشکی بود که انگار تازه از تن شستن در آب‌ باران برگشته باشد. خیس و شاد و سرخوش که گاهی در میان بال بال زدن‌های بسیارش، آرام می‌نشست روی شاخه درختی و جانش سکوتی عمیق می‌شد انگار که از جایی دور خیلی دور کلماتی می‌شنود که به گوش ما آدم‌ها نمی‌رسد. 
و بعد کلمات دردسر شدند، همین گنجشک دردسر شد. گاهی وقت‌ها مثل هم الان که بی خواب می‌شوم به خودم می‌گویم کاش هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت به گنجشک نگفته بودم بیا روی شانه‌ من بنشین. حتی همین کلمه‌ها می‌توانند دردسر شوند. آیا اسمش را می‌گذارم گنجشک که بودنش را حل کنم در بود پرنده‌ای کوچک؟ که هویت انسانی‌اش را رد کنم. که به اسمش اشاره نکنم؟ 
نوشتم که کلمات دردسرند. 

masoome naseri | 08:28 AM | Comment(s)(0)