« February 2012 | صفحه اصلی | April 2012 »

که این کند که تو کردی؟

March 27, 2012 11:05 PM

وسط یک جاده‌ام. هم به معنای واقعی و هم به معنای استعاری. هر لحظه می‌توانم فرمان را بچرخانم و بروم در حاشیه آفتابی جاده کنار یکی از این دریاچه‌های بسیار، آرام شوم. هر لحظه می‌توانم برای درخت‌های کنار جاده گوگوش پخش کنم و از خود خانم بپرسم که گریه کنم یا نکنم؟ هر لحظه می‌توانم با محسن نامجو برای خودم با صدایی که گم می‌شود وسط بزرگراه‌های بی پایان بخوانم که که ای خمارکش مفلس شراب‌زده! که این کند که تو کردی؟ که این کند که تو کردی؟ که این کند که تو کردی؟
از اتراق کردن بدم می‌آید. اینجا یک شب می‌مانم. 

masoome naseri | 11:05 PM | Comment(s)(0)

ننوشتن

March 16, 2012 11:08 AM

به خاطر ننوشتن در وبلاگ، عذاب وجدان دارم. وقتی آرشیو وبلاگم را هم می‌بینم و هر پست را که یادم می‌اندازد آن روزها چطور روزگاری داشته‌ام این عذاب وجدان بیشتر می‌شود.  

در روزهای آخر اسفند نود حرف برای نوشتن زیاد دارم و حرف برای ننوشتن بیشتر.  
گفتم اینجا از این عذاب وجدان بنویسم که بعد فکر نکنم خیلی سرگرم کارهای مهم بوده‌ام و به اینجا نرسیده‌ام. 

masoome naseri | 11:08 AM | Comment(s)(0)