« September 2010 | صفحه اصلی | November 2010 »

مرز در عقل و جنون باریک است

October 31, 2010 12:05 PM


melni.jpg

دیروز اینجا بودم. جایی است به اسم ملنیک در بوهمیای مرکزی که دو رودخانه الب و ولتاوا به هم می‌رسند. 

اینجایی که در عکس می‌بینید درست جایی است که دو رودخانه به هم برمی‌خورند. سمت چپ جایی که در عکس نمی‌بینید یک خانه خوشگل بود با حیاطی و باغچه‌ای که چشم‌اندازش محل تلاقی این دو رودخانه است و این انگورستانی که در عکس می‌بینید بخشی از باغ این خانه بود. منظره منحصر به فردی بود و هر سه نفر ما فکر کردیم که صاحب‌خانه آدم خوشبختی است و حتی دو نفرمان می‌خواستیم برویم زنگ خانه را بزنیم و به صاحبخانه بگوییم ایول کارت خیلی درست است ولی خب سومی نگذاشت این امر محقق شود!

این جور وقت‌ها همگی‌مان بیشتر به «خانه‌دار» شدن فکر می‌کنیم. جایی با منظره‌ای رو به کوهی دریاچه‌ای دریایی نه از این آپارتمان‌های خسته. 
بعد می‌نشینیم رویا می‌بافیم و کار می‌رسد به حساب و کتاب وام بانکی و میزان پولی که برای این کار لازم داریم و بعد کم کم از سرمان می‌پرد.
وام آدم را مجبور و زمین‌گیر می‌کند. حالا حالاها نمی‌خواهم زمین‌گیر شوم. 


عکس از فلیکر دونالد جاگ

masoome naseri | 12:05 PM | Comment(s)(2)

مرضیه

October 13, 2010 10:32 PM


یکی از همان وی اچ اس‌ها که ما دستگاهی برای پخشش نداشتیم و پشتش نوشته بود؛ کنسرت مرضیه. خانوم مرضیه ایستاده بود وسط ارکستر و سالن باشکوهی که گوش تا گوش پر بود و هیچکدام‌شان ما نبودیم. ما روی صندلی‌های هیچ سالنی که مرضیه در آن بخواند ننشستیم.


 در این سن و سال عمرا بتواند چهچه بزند. اما زد. در هفتاد سالگی صدایش را پر می‌داد آسمان.
چطور می‌تواند؟ چطور می‌توانست؟ اما توانسته بود. بارون می‌باره از ترانه‌های تازه‌اش بود و آن طور که شیرین توی چشم شنونده‌هایش نگاه می‌کرد و می‌خندید و در هفتاد سالگی دلبری می‌کرد.

 
 

از خانوم مرضیه برای خانواده ما دو سه تا دختر هم اسم با او باقی مانده است. هشتاد و پنج ساله بود اما منتظر مردنش نبودم.


masoome naseri | 10:32 PM | Comment(s)(1)

آیه بیست و ششم از سوره امشب

October 5, 2010 02:03 AMدیکتاتور، حال‌ ساده ما را می‌گیرد، ماضی‌های بعید را برایمان نگه می‌دارد و خوشحالی می‌کند. یکی از همین روزها، روزی که خودش ماضی بعید بشود، ما به حال‌های ساده‌‌مان می‌رسیم.


masoome naseri | 02:03 AM | Comment(s)(2)