« سفر من النفس الی النفس | صفحه اصلی | جاده »

کمیت و کیفیت

April 9, 2012 08:30 PM

مسئله کیفیتی است که نمی‌خواهی از آن کوتاه بیایی. وقتی یک سطح بلندی را تجربه کرده باشی سختت خواهد بود که بعد روی پله پایین تری بنشینی، زندگی کنی. من آن کیفیت را زندگی کرده‌ام. 

تقویم و سال و ماه مهم نیست. آن اوجی که پریده‌ای مهم است. 

masoome naseri | 08:30 PM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?