« ننوشتن | صفحه اصلی | سفر من النفس الی النفس »

که این کند که تو کردی؟

March 27, 2012 11:05 PM

وسط یک جاده‌ام. هم به معنای واقعی و هم به معنای استعاری. هر لحظه می‌توانم فرمان را بچرخانم و بروم در حاشیه آفتابی جاده کنار یکی از این دریاچه‌های بسیار، آرام شوم. هر لحظه می‌توانم برای درخت‌های کنار جاده گوگوش پخش کنم و از خود خانم بپرسم که گریه کنم یا نکنم؟ هر لحظه می‌توانم با محسن نامجو برای خودم با صدایی که گم می‌شود وسط بزرگراه‌های بی پایان بخوانم که که ای خمارکش مفلس شراب‌زده! که این کند که تو کردی؟ که این کند که تو کردی؟ که این کند که تو کردی؟
از اتراق کردن بدم می‌آید. اینجا یک شب می‌مانم. 

masoome naseri | 11:05 PM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟










Remember personal info?