« از «که چی»ها | صفحه اصلی | پرستو ها »

گروهی این گروهی آن پسندند

January 6, 2012 01:46 PM

می‌دانی که باید برگردی زمین، به «هوش» بیایی. اگر مقاومت کنی و بی خیال دردی که از برخوردت با زمین حس می‌کنی بشوی داستانی است و اگر تسلیم شوی و آرام روی تخت فرود بیایی داستان دیگری است. اصل قصه فرود آمدن است که از آن چاره‌ای نیست. 


masoome naseri | 01:46 PM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?