« در عربستان، ازدواج نوزادها هم قانونی است | صفحه اصلی | مهدی غبرائی و تجربه زندان سیاسی »

لذت سینما

November 14, 2011 12:18 AM

فضای فیلم «ناشناس» در لندن می‌گذرد. مه بود و تراژدی بود و کلمه. از سالن سینما که بیرون آمدیم مه بود و ساختمان‌های گوتیک که در مه و در شب گم می‌شدند و پیدا می‌شدند. انگار فیلم تمام نشده بود. سینما در خیابان ادامه داشت.
از این حال خوشم می‌آید. از این که وقت بیرون آمدن از سینما، شب باشد.
 شب کمک می‌کند واقعیت زندگی بیرون از سینما محو شود و مدت زمان لذت سینمایی آدم طولانی‌تر شود. این یک دلیل سینما رفتن است.  

masoome naseri | 12:18 AM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?