« فوبیای کتابخانه | صفحه اصلی | وای این شب چقدر تاریک است »

تا انتخابات؛ رستم

August 6, 2011 10:45 AM


با این که اصولگراها شدیدا در حال جبهه‌بندی و آرایش سیاسی برای انتخابات مجلس هستند به نظرم احمدی‌نژاد خیلی با نفس مطمئنه و بدون شلوغ‌کاری دارد به جلو حرکت می‌کند. 

بقیه اصولگراها هی جبهه تشکیل می‌دهند اما احمدی‌نژادی‌های خلص یعنی آنهایی که احمدی‌نژاد را با همه چیز و همه کس‌اش می‌خواهند و قبول دارند (اعم از سرکشی‌اش در مقابل خامنه‌ای یا دلبستگی‌اش به مشایی‌) خیلی آرام‌تر و مطمئن‌تر بازی می‌کنند. 

به نظرم اوضاع این طور ها هم  نیست که شجونی گفته. یعنی آسان نیست که احمدی‌نژاد را بخواهند و «بتوانند» عوض کنند اما این کار را نکنند.  جراتش نیست. روبرو شدن در آن سطح با احمدی‌نژاد در جنم این اصولگراها نیست. خودشان را تسکین می‌دهند که رویکرد نظام «تعمیر است نه تعویض»

یک قلم انتخاب یک سردار سپاه برای وزارت نفت حرکت هوشمندا‌نه‌ای جلوی آقای خامنه‌ای و ولایی‌ها بود. حالا نفت و سپاه دست احمدی‌‌‌‌‌نژاد است. برای پیشبرد منافعش خوب بازی می‌کند، خوب کلک می‌زند، خوب جر می‌زند. تازه در تیم‌اش «رستم» هم دارد!

اصولگراهای آن طرفی اما همه چیز را با هم می‌خواهند و به نظرم می‌بازند. هم خدا را و هم خامنه‌ای را و هم خرمای احمدی‌نژاد را. 


masoome naseri | 10:45 AM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?