« از چه باید کردها | صفحه اصلی | تا انتخابات؛ رستم »

فوبیای کتابخانه

August 3, 2011 01:39 AM


در مملکت استکبار جهانی با دوستی که دانشجو است می‌خواستم قرار بگذارم. گفت بیا طبقه دوم کتابخانه من همان جام. پرسیدم دم در نباید با کسی صحبت کنم؟ گفت با کی؟ گفتم چه می‌دونم کسی گیر نمیده؟ کارت نمی‌خوان؟ گفت نه بابا بیا بالا. 


رفتم اما خدا شاهد است که با ترس رفتم. فکر کردم حالا یکی از همین‌هایی که پشت پیشخوان ورودی کتابخانه نشسته‌اند یک گیری می‌دهد. می‌پرسد کی هستی؟ کجا می‌ری؟ چی می‌خوای؟ اما کسی چیزی نپرسید. 

رفتم. نه تنها به طبقه دوم  بلکه به طبقه سوم و چهارم و به همه سوراخ سنبه‌های کتابخانه‌ای سرک کشیدم که کاناپه‌های راحت داشت برای ولو شدن و کتاب خواندن. می‌شد به همه کتاب‌ها دست زد بی مانع و بی حصار. 
این برایم عجیب بود. هنوز هم طبیعی نمی‌شود که بتوانم بروم کتابخانه و کسی پرس و جو نکند که آنجا چکار دارم. اصلا همین وارد شدن به دانشگاه را تصور کنید که چه کار تقریبا غیرممکنی است.

همین یکی دو ماه پیش در آمستردام رفتم کتابخانه اصلی شهر که بزرگ است و مجهز و یک عالم فیلم و صدا و کتاب و همه چیز دارد. همین حس را داشتم. اگر کسی نزدیک می‌شد فکر می‌کردم قصد دارد از من بپرسد اینجا چکار می‌کنم. ولی حتی مامورهای کتابخانه از کنار آدم رد می‌شدند و لبخند می‌زدند. 

تصور کنید یک آدم معمولی راه بیفتد و بخواهد وارد یک جای خفنی مثل پنتاگون شود! حس من موقع ورود به کتابخانه‌ها چنین حسی است. 
این حس با من هست. نمی‌دانم کی خوب می‌شوم ولی الان که داشتم این یادداشت را می‌خواندم دوباره یادش افتادم. من این طوری بزرگ شدم که همیشه دم هر دری کسی بود که دنبال بهانه‌ای می‌گشت تا نگذارد من وارد شوم. 


masoome naseri | 01:39 AM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?