« این داستان هم فراموش می‌شود | صفحه اصلی | دیشب تبدیل شده بودم به جزئیات یک انیمیشن روی کاغذ »

خبر حساب‌های بانکی مقامات ایرانی در سی.ان.ان

May 20, 2011 03:04 PM


سایت جهان نیوز، خبری منتشر کرده با این عنوان که: سی ان ان: عباسی ۱۲۴ میلیارد و پناهیان ۱۲۵ میلیارد در بانک های خارج دارند!

بر اساس نوشته جهان نیوز، سی.ان.ان فهرستی از بعضی مقامات ایرانی و میزان دارایی‌شان در حساب‌های بانکی کشورهای مختلف منتشر کرده است. 

دنبال اصل خبر در سی.ان.ان گشتم و به این مطلب رسیدم که در دهم ژانویه دو هزار و ده منتشر شده است.
 
cnn00.jpg

اینقدر محتوای این مطلب، از معیارهای روزنامه‌نگاری دور بود که صبح به سی.ان.ان ای‌میل زدم این چه مزخرفی است که منتشر کرده‌اید. یک ساعت بعد یک ای میل از آنها گرفتم که متن‌اش را اینجا هم می‌نویسم. 


سی.ان.ان در ای‌میل‌اش نوشته:‌ «اگر به تصویر آی ریپورت دوباره نگاه کنید میبینید که بالای آن نوشته شده «not vetted by cnn» که یعنی سی ان ان تاییدش نمی‌کند. سی ان ان قبلا در مورد «وتینگ» یا همان تایید صحت مطالب منتشر شده توضیح داده است.»

 

cnn1.jpeg

 


در توضیح سی ان ان آمده که «آی ریپورت» بخشی است که کاربرها آن را تولید می‌کنند. مطالبی که در این بخش منتشر می‌شوند، ادیت نمی‌شوند و اطلاعات آن چک نمی‌شود.
برچسب «تایید نشده از سوی سی.ان.ان» معنایش همین است که از سوی سردبیران، چک نشده است.

 مطالبی که در بخش «آی ریپورت» سی.ان.ان منتشر می‌شود و بالای آن برچسب قرمز آی ربپورت سی.ان.ان خورده مطالب تایید شده است. این یعنی یک مطلب را یکی از تولید کنندگان محتوای سی.ان.ان انتخاب کرده، صحت آن را تایید کرده و منتشر کرده است.


cnn2.jpeg

درباره بخش «آی ریپورت» یا «من گزارش می‌دهم» سی.ان.ان اینجا بخوانید. 

masoome naseri | 03:04 PM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?