« صدای مردم در چهار روزنامه ایران | صفحه اصلی | هیچ »

دختران سیروس

March 12, 2011 12:18 PM

در روزهای گذشته به مناسبت هشت مارس چند تا آهنگی که با موضوع زن‌ خوانده و اجرا شده این طرف و آن طرف باز نشر کردند. امروز یک آهنگ تازه پیدا کردم که کلا از آن بی‌خبر بودم. نمی‌دانم می‌توان اسمش را گذاشت اولین ترانه فمینیستی ایران یا نه ولی به هر حال محتوای آن برابری خواهانه است. 
 «دختران سیروس» اسم آهنگی است که ملوک ضرابی خوانده است. 

فکر می‌کردم این آهنگ را ملوک ضرابی به مناسبت فرمان رضاشاه برای کشف حجاب اجرا کرده اما ظاهرا تاریخ ضبط آن به سال ۱۳۰۶ برمی‌گردد که هنوز از این خبر‌ها نبوده است. (من گوینده این برنامه را نمی‌شناسم و نمی‌دانم اطلاعاتش درست است یا نه)

از اینجا شنیدم که «دختران سیروس» به بنگاه‌های شادمانی خیابان سیروس اشاره دارد. 
در این آهنگ بعد از این که شاعر می‌گوید که ملت خواب‌ند گناه همه خرابی‌ها را هم گردن «شیخ» می‌اندازد. 

آهنگ را از اینجا بشنوید. جای بهتری پیدایش نکردم. 

ما را به دم پیر نگه نتوان داشت در خانه دلگیر نگه نتوان داشت
آن را که سر زلف چو زنجیر بود در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت
دختران سیه روز تا به کی در افسوس زیر دست مردان تا به چند محبوس
در چنین محیطی دختران ایران تا به کی خموشی‌ای زنان ایران 
هیچکس خبر نیست فکر خیر و شر نیست‌ ای رجال ایران زن مگر بشر نیست
چند در حجابی تا به کی به خوابی از وجود شیخ است این همه خرابی
مملکت خراب است ملتش به خواب است‌ای زنان ملت وقت انقلاب است 
دختران ملت تا به کی به ذلت بر کنید از سرچادر مذلت

masoome naseri | 12:18 PM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?