« سازچه | صفحه اصلی | صدای مردم در چهار روزنامه ایران »

جنب و جوش بهمن

February 18, 2011 10:21 PM


رعنا فرحان یک آهنگ دارد به اسم کاروان که ترانه‌اش را این پایین می‌نویسم. شعرش مال کسی است به اسم م.ساقی.از  اینجا یا اینجا می‌توانید آهنگ را بخرید یا چند ثانیه‌اش را بشنوید.


تا چند اشک حسرت بر دامن پر از خون
تا چند رنج و محنت در کوی و برزن ملک
از جنب و جوش بهمن، لبخند گر نرویید
 باید دوباره توفان، در ماه بهمن ملک
 بر آسمان قلبم، شعری اگر طلوع کرد 
گلواژه‌های سرخش بشکفته از تن ملک 
صد کاروان به راه است از جای جای این خاک 
نومید کی توان شد از مرد و از زن ملک 
ساقی به نام میهن، شعری دگر بنا کن 
باشد که سبز گردد جان سترون ملک

masoome naseri | 10:21 PM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?