« نازنین | صفحه اصلی | شوخی »

روز چندم

November 7, 2010 02:42 AM


ساعت دو و چهل و چهار دقیقه بامداد
 با کبریت خیس عباس صفاری فال گرفتم:

شاید دنیا تویی و من

masoome naseri | 02:42 AM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?