« مرز در عقل و جنون باریک است | صفحه اصلی | روز چندم »

نازنین

November 4, 2010 02:41 AM

سر جمع با کفش و کلاه سی و پنج کیلو بیشتر نیست اما تشخیص داده‌اند که «خطرناک» است و باید گرفت و بست و حبس‌اش کرد.
هی نازنین! خوش‌ به حال بندی که تو در بندش باشی. بیچاره حکومتی که تو «تهدید»‌اش باشی.

masoome naseri | 02:41 AM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?