« How to | صفحه اصلی | از میدان خیس باران »

زنده‌ها و مرده‌ها

September 19, 2010 02:33 AM


این که جنبش سبز نمرده است، آرزوی من نیست. درک جامعه‌شناختی من است از فضا و زندگی آدم‌هایی که من زندگی‌شان کردم. 
تغییر وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب، سرنوشت جامعه‌ای است که تغییر را بخواهد. قل سیروا فی‌الارض و ببینید کجاها، مردم، جهانشان را عوض کرده‌اند و کجاها مردم نشسته‌اند و سکوت کرده‌اند و ببینید که کدام‌ها خوشبخت‌ترند. 

جنبش سبز نمرده است چنان‌که مشروطه هیچ وقت نمرد. مشروطه خواهان بعد از خودشان باقیات‌ الصالحات بسیار گذاشتند. یکی همین که امروز برمی‌گردیم و پشت سرمان می‌بینیم چراغی روشن است و دلمان گرم می‌شود یعنی مشروطه نمرد. 

اگر کسی گمان می‌کند «تغییر» را می‌شود از بازار خرید و در خانه نصب کرد اشتباه می‌کند، تغییر امری است زمان‌بر. 

اینجای امن و امان جهان، این که من دستبند سبز ببندم یا نبندم انتخابی است بی‌خطر اما در سرزمینی که ۲۲ ساله‌ها و ۲۴ ساله‌ها و ۲۶ ساله‌هایش به خاطر معنای پشت این رنگ، حکم حبس پنج ساله و هشت ساله و شش ساله می‌گیرند یک حس زنده بزرگ هست که حاکمان را می‌ترساند. همین. 
 اینجای تاریخ ایران چراغ روشنی هست. این که روشن می‌ماند یا نه من نمی‌دانم اما اینجا الان، روشن است. 

masoome naseri | 02:33 AM

 

نظرخواهی

the idea once born, never dies, the green has manifested itself, the dissatisfaction has been established, so it has taken its birth, it is very much alive ask anyone who opposed it with bullets and prisons, they will all say that it haunts them every night

ارسال شده توسط: manzar در ساعت September 24, 2010 02:34 AM

پایان چراغ خاموشی است
الا چراغ خانه من
که در هزار خانهچراغان کرده است.(نوید)
سبز باشید.

ارسال شده توسط: گودول در ساعت September 21, 2010 10:17 AM

نظر شما چيست؟


Remember personal info?