« صفر، پنجاه و یک، صد و دو | صفحه اصلی | لعنتی‌ها »

روز سوم

May 9, 2010 12:21 AM

اگر تا سه روز در لندن بمانم و زیر اتوبوس‌های قرمز نروم بقیه روزها را هم جان سالم به در می‌برم. امروز روز دوم بود.

masoome naseri | 12:21 AM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?