« دوستت دارم ... | صفحه اصلی | آقای بيد مجنون نامه‌تان رسيد »

از کله اسب تا شاه کلید

May 7, 2004 02:23 AM

امروز روز نمایشگاه بود.مقدار معتنابهی کتاب خریدم و مقدار معتنابهی کتاب نخریده باقی مانده.

مجموعه آثار جعفر مدرس صادقی را خریدم تصمیم گرفتم اگر مزخرف بودند ببرم یکجا بگذارمشان دم در خانه مدرس صادقی زنگ بزنم و فرار کنم!
از کله اسب تا شاه کلید و تا تصحیح تاریخ بیهقی که از این آخری مطمئنم!کار من در نمایشگاه کتاب معمولا سخت نیست یعنی می دانم کجاها بروم و کجاها نروم.
معمولا به این چند جا سر می زنم : نشر نیلوفر،نشر نی،نشر مرکز و چشمه گاهی هم طرح نو!امسال خدارا شکر همه شان توی سالن های به هم پیوسته 14 و 15 بودند.
بعدا سر فرصت از کتاب هایی که خریدم تعریف خواهم کرد.می ماند فعلا غر زدن درباره سیستم حمل و نقل شهری که در روزهای نمایشگاه رسما به گل می نشیند! امشب نزدیک دو ساعت طول کشید تا از نمایشگاه به خانه رسیدیم.

masoome naseri | 02:23 AM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?