« آیت اللهی که فیلتر شد | صفحه اصلی | سنگر گرفتن پشت تمثال امام »

ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

December 22, 2009 12:19 AM


این طوریاس!


 masoome naseri | 12:19 AM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?