« انفرادی | صفحه اصلی | آیت اللهی که فیلتر شد »

فرشته ها شیرجه می زنن پایین

December 9, 2009 12:02 AM


این آهنگ همین جوری محض خالی نبودن تست منتشر می شود از خانوم ملیسا اتریج. ببینیم این وبلاگ دوباره وبلاگ می شود آیا؟


 

www.ourstage.com


masoome naseri | 12:02 AM

 

نظرخواهی

تنها می توانم زمزمه کنم این ترانه ی غمگین را با صدای زخمی داریوش:
در این حریم شبانه ی ستم گرفته
در این شب خوف و خاکستر که غم گرفته
رفیق روزهای روشن رهایی من!
ستاره ها را صدا بزن دلم گرفته
+++++
when will we all live in peace again?
when will we see our home again?
when will we see that simple truth
that the only thing that's worth a damn....
the life of a child
is more than a forest
is more than a border
we must believe for the sake of humanity
(chris de burgh)

ارسال شده توسط: roshana در ساعت December 16, 2009 06:28 AM

good to see that you are back , determination of who is the angel and who is the cutting through the skin, surely its a very very depressing song. feels like we all wish to go back and see our beloved ones. and no mater how much pain we go through we still feel the divinity in our beloved and wish that angels would fall if they knew what made us love out beloved

ارسال شده توسط: manzar در ساعت December 9, 2009 04:01 PM

نظر شما چيست؟


Remember personal info?