« رسانه ای که از دروغ گفتن نمی ترسد | صفحه اصلی | من هنوز چیزی نگفتم »

nothing personal

November 15, 2009 05:58 PM


ما که بخیل نیستیم گفتیم دیگران هم حال صدای ایشان را ببرند که می گوید:
i just wanna breath the air you do

www.ourstage.com

masoome naseri | 05:58 PM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?