« کودکیهای یک رئیس جمهور | صفحه اصلی | nothing personal »

رسانه ای که از دروغ گفتن نمی ترسد

November 15, 2009 01:20 PMخبرگزاری فارس، برداشته است یک تنه برای آرش حجازی، دادگاه برگزار کرده، متهمش کرده و حکم داده که او قاتل ندا آقاسلطان است. زیر عکس تجمع کنندگان مقابل سفارت انگلیس نوشته: تجمع اعتراض آمیز بانوان تهرانی جهت استرداد آرش حجازی قاتل ندا آقا سلطان، مقابل سفارت انگلیس

این هم مجموعه عکس هایی که عنوانشان این است: تجمع اعتراض آمیز جهت استرداد قاتل ندا آقاسلطان

 این بار اولی نیست که فارس نشان می دهد نه تنها با قواعد روزنامه نگاری به مثابه پشم رفتار می کند که اخلاق عمومی هم برایش کاملا بی ارزش است.

 آرش کمانگیر در اینجا و در نوشته های متعددی مچ این خبرگزاری را گرفته و دروغ هایش را رو کرده است.

با این حال می بینم که همکاران روزنامه نگار من در رسانه های مختلف، بی توجه یا کم توجه به این بی اخلاقی ها، باز هم از فارس به عنوان منبع خبری معتبر، استفاده می کنند.

 این طور که از ظواهر امر برمی آید، فارس به دلیل نزدیکی اش به مقامات نظامی و امنیتی بسیار زودتر از دیگران بعضی خبرها را دریافت می کند. نمونه اش همین انتشار متن کیفرخواست متهمان دادگاه های پس از انتخابات است که لحظاتی بعد از خواندن کیفرخواستّ متن کاملش در فارس قابل دسترسی بود.
 من نمی خواهم بگویم از این خبرگزاری استفاده بکنید یا نکنید، می خواهم که در استفاده از این خبرگزاری به عنوان منبع مطمئن، با احتیاط عمل کنیم.
 در عین حال می خواهم با طرح این بحث و با همفکری با دوستان روزنامه نگار به روشی برسیم که بی اخلاقی های این رسانه و بی توجهی اش به اصول حرفه ای را نادیده نگیریم.
همان طور که در مورد هر رسانه دیگری باید چنین باشیم. چنان که در مورد هر آدمی باید چنین باشیم.

masoome naseri | 01:20 PM

 

نظرخواهی

حرفت کاملا بجاست معصومه جان ، منتهی در مورد اخبار اعدام کردن ها زودتر از هر خبرگزاری اخبار رو کار میکنه

ارسال شده توسط: بابک خرمدین در ساعت November 15, 2009 05:25 PM

نظر شما چيست؟


Remember personal info?