« آقای بيد مجنون نامه‌تان رسيد | صفحه اصلی | اينها همه اكس زده‌اند؟ »

October 5, 2005 02:06 AM

آمادگي اين يكي را نداشتم.
قصه به همين تلخي است كه پرستو مي‌نويسد.فكر اين‌كه حالا بچه‌ها دوباره بيكار شده‌اند و افسردگي‌هاي بعد از آن خسته‌ام مي‌كند.

masoome naseri | 02:06 AM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?