« رویای به گه کشیده شده شما چیست؟ | صفحه اصلی | من کجا، چه غلطی می‌کنم؟ »

همایش لنگه کفشها

December 23, 2008 08:24 PM

دوستی لینک این مطلب را در کامنت ها گذشاته بود حیف است نبینید. من کم آورده ام. فکر می کنم در این همایش از سهراب سپهری و شعر "کفشهایم کو" تقدیر ویژه شود.

پیشنهاد می کنم همه خبر را بخوانید و به تیتر اکتفا نکنید. بخصوص آن جایی که می گوید: در پنجمين همايش(سوختگان وصل) رحمت الهي ما را به نظاره همسران شهدا رساند.

خدایا! اگر هدایت من باعث می شود سرت شلوغ بشود و به هدایت اینها نرسی بی خیال من شو! من خودم راه جهنم را بلدم. اینها را هدایت کن.


masoome naseri | 08:24 PM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?