« چطور زن‌ها را بزنید؟ | صفحه اصلی | تجربه شهروند یک کشور خطرناک بودن »

ساعت به این پنجی چرا پا نمی شی؟!

November 30, 2008 06:32 PM


تازه از خواب بیدار شده ام. ساعت تلفتم الان می گوید پنج و سی و پنج دقیقه است ساعت لپ تاپ یازده و سی و پنج است. صبح یا شب؟ نمی دانم. 

هوای بیرون مثل نصف شب است. شکل و شمایل مبهم اتاق می گوید من آمستردامم. دیشب ساعت هفت صبح خوابیدم! من کی ام؟ اینجا کجاست؟ من چطوری اینجا آمدم؟
 بعدازظهر اروپا زیر هزار تا لحاف ابر به نصف شب می ماند.
از شهزاده ساعت را توی چت جی میل می پرسم می گوید عصر است. پس عصر است. عصر اروپا که به نیم شب می زند. هر وقت که بیدار شوی وقت صبحانه خوردن است.
ولی جدی جدی هوا به تاریکی نصف شب است. کامپیوتر را خاموش کنم می توانم دوباره بخوابم.

....................... 

تیتر از شاعری است که اسمش یادم نیست.

masoome naseri | 06:32 PM

 

نظرخواهی

تیترت شبیه شعر های عمران صلاحیه!

ارسال شده توسط: یارو در ساعت December 7, 2008 01:35 AM

ba ekhtelaf chand sa'at bahat hamdardam

ارسال شده توسط: arezoo در ساعت December 1, 2008 06:23 PM

خب خانم ناصری عزیز، این حالت معمولا برای کسانی پیش می‌آید که با اندوه و غم به رختخواب می‌روند. امیدوارم رنج و ناراحتی از شما دور باشد و شما همیشه شاد و سرخوش باشین.

ارسال شده توسط: سروش در ساعت December 1, 2008 11:09 AM

سلام معصومه جان

شواهد حاکی از این است که ساعت خواب شما به شدت تغییر کرده، امیدوارم به زودی مثل همیشه بشه، البته ?کر می کنم با مصرو?یتی که شما داشتید و دارید همیشه همین طور باشد.
به هر صورت شاد و سرحال باشید.

ارسال شده توسط: زینب در ساعت December 1, 2008 10:42 AM

I'm not at home in my own home...
?are you

ارسال شده توسط: رارا در ساعت December 1, 2008 10:34 AM

نظر شما چيست؟


Remember personal info?