« نوشته مهاجرانی، برای ثبت در تاریخ | صفحه اصلی | چطور زن‌ها را بزنید؟ »

وبلاگستان و معضلی به نام حسین درخشان

November 29, 2008 03:07 AM

الان بر و بکس وبلاگستان در مورد مساله حسین درخشان به سه دسته و نیم تقسیم می‌شوند. آنهایی که می‌گویند ?ارغ از این‌که حسین کی بود و چه کرد و اینها باید از او حمایت کرد، دسته دوم می‌گویند به درک! هر بلایی سرش بیاید حقش است، دسته سوم هم می‌گویند به من چه، سکوت. 

البته نیم دسته آخر هم کسانی هستند که خودم هم جزءشانم. من نمی‌دانم حسین در چه وضعیت و چه شرایطی است بنابراین در این وضعیت مبهم نمی‌دانم چه می‌شود کرد یا چه می‌شود نوشت.  دلم نمی خواهد پس ?ردا حسین سر و کله اش پیدا شود و بگوید سلام من شمال ایران بودم یا جنوب ?رانسه و همگی تان اسکل هستید!

نازلی کاموری عزیز از دسته اول است. در این مورد عریضه‌ای هم به دادستان تهران آقای مرتضوی نوشته و محاسن و معایب حسین را ردی? کرده است.
من از روزی که نازلی این مطلب را در مورد حسین درخشان نوشته است می‌خواهم در موردش بنویسم ولی نشد. الان هم قرار ندارم چیزی بنویسم ?قط می‌خواهم خوبی‌ها و بدی‌های حسین را از دید نازلی، خلاصه کنم. پرانتزها و محتویاتش از من است!

خوبی‌های حسین
 "حسین جاسوس نیست، اطلاعات به‌دردبخور دارد(به درد کی؟)، به این اعتقاداتش صادقانه رسیده است. قابل است?اده است. باهوش است. دروغ شاخ‌دار نمی‌گوید. سوءنیت (به چه کسی؟)ندارد. وطن ?روش نیست. وطن پرست است."
بدی‌های حسین 
"حسین یک آدم عوضی است. تنبل است. بی‌سواد است. بازاری است. اعتقاداتش کمی‌ باد می‌دهد. چاخان می‌کند. حسین کلی دوست این ور آب دارد کلی اطلاعات دارد که می‌توانید با مدارا از او بگیرید. حسین در ش?ا?يت کامل با شما بهترين همکاری را خواهد کرد." 
نازلی جان تو خوبی؟! مجبوری؟!


masoome naseri | 03:07 AM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?