« حجاب ساسانی یا حجاب اسلامی | صفحه اصلی | وبلاگستان و معضلی به نام حسین درخشان »

نوشته مهاجرانی، برای ثبت در تاریخ

November 27, 2008 04:37 PM

عطاالله مهاجرانی، این نوشته را برای ثبت در تاریخ نوشته است اگر خواستید بروید مفصلش را بخوانید ولی من فقط این پاراگرافش را اینجا می نویسم باز هم برای ثبت در تاریخ که نکته قابل تاملی است. قاعدتا این مطلب پس و پیش هم دارد که خواندنی است اما در این پاراگراف تامل کنید:
"...به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در تدارک سامان دهی برنامه و زندگی نامه وزرای دولت آقای خاتمی بودم. تا معرفی دولت کمتر از یک هفته وقت داشتیم. پنجشنبه بود که نامه ای از آقای مهندس باقریان به دستم رسید که برنامه تان را برای وزارت فرهنگ و ارشاد بدهید. برایم پرسش برانگیز بود. که چرا من؟ چرا این قدر دیر؟ و از سویی چگونه می توان این وزارت خانه را به درستی شناخت و مدیریت کرد؟ تفصیلش را نوشته ام تا در روزگار مناسبی منتشر شود. اما در روز نخست ملاقات هیات دولت جدید با مقام معظم رهبری همه ابهام ها بر طرف شد. ایشان از اقای خاتمی و پدر آقای خاتمی تعریف کردند. و  ناگاه فرمودند:" اصلا این آقای مهاجرانی را من خودم به آقای خاتمی معرفی کردم! ایشان یکی از آقایان علما را معرفی کرده بودند!" آقای خاتمی دستپاچه شد و گفت:" ایشان هم از علما هستند!" اقای خامنه ای فرمودند:" نه خیر! شما این آقای موسوی لاری را معرفی کرده بودید!"..."

masoome naseri | 04:37 PM

 

نظرخواهی

خوب شد آقای مهاجرانی این مطلب را برای ثبت در تاریخ نوشت وگرنه پس از حذ? سریع این مطلب از سایتش، معلوم نبود چه بر سر تاریخ خواهد آمد!

ارسال شده توسط: سروش در ساعت November 28, 2008 09:09 PM

اکبر گنجی در مقالاتش در رادیوی قبلی خود شما، زمانه، این نکته را ا?شا کرده بود، وگرنه مهاجرانی آدم این کار نیست، چون توسط گنجی گ?ته شده بود بازگوئی می کند. بگردید در زمانه پیدا می کنید.

ارسال شده توسط: پیمان در ساعت November 28, 2008 02:36 AM

نظر شما چيست؟


Remember personal info?