« شهروند امروز و تایم | صفحه اصلی | شنبه خوب، شنبه چلچراغ »

به "دی سی" شدم برگ باریده بود!

November 17, 2008 09:17 PMاینجا در واشنگتن هوا سرد و خوب است. پاییز قشنگی، درخت‌ها و خیابان‌ها را رنگ کرده که آدم را مبهوت می‌کند. پایتخت استکبار جهانی شهر آرامی است با پاییزی که دلت می‌خواهد تمام نشود. در مقابل عظمت رویایی نیویورک، واشنگتن روستا است یک روستای صاحب اسم و رسم و پر رفت و آمد.

 
falling1.jpg

masoome naseri | 09:17 PM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?