« استفکراشخونسبورگ | صفحه اصلی | وقاحت »

JE T'AIME - LARA FABIAN

November 2, 2008 03:55 AMحرف و نقل زیاد است اما من مدام می خواهم به صفحه آخر برسم و به صفحه آخر که رسیدم کتاب را ببندم و بگویم چه داستانی بود یادم باشد دیگر از این نویسنده کتاب نخرم. این نویسنده وسط این همه تعلیق مرا از پا در می آورد.
لارا فابین ربطی به این داستان ندارد. صدایش را می گذارم اینجا تا خستگی این روزهایم وسط صدای او گم شود. 


masoome naseri | 03:55 AM

 

نظرخواهی

سلام: خیلی عالیه... کاش...

ارسال شده توسط: مرمر در ساعت November 5, 2008 01:20 AM

ایکاش زودتر تمام شوند خستگی این روزهایت...

ارسال شده توسط: محبوب در ساعت November 4, 2008 12:47 AM

سلام.نوشته ات از اون زمانی که توی چلچراغ می نوشتی و من می خوندم تا حالا برام جالب بوده و به شخصیتت غبطه می خورم.هنوزم می خونمت و برات ارزوی خوب بودن دارم.
..............................
میم نون: کشتی منو ممنون از این همه لط?

ارسال شده توسط: مریم زنگنه در ساعت November 3, 2008 08:28 AM

نظر شما چيست؟


Remember personal info?