« سرعت اینترنت "انشاالله" زیاد شد | صفحه اصلی | شب بیداری »

خواب

October 15, 2008 04:31 AM


چند شب پیش که چندان هم شب نبود و به دم صبح می‌زد خواب دیدم مراسمی هست و وزیر کشور روی صحنه روی یک صندلی نشسته و سخنرانی می‌کند.

 وزیر کشور همین آقای عوضعلی، وزیر فعلی نبود، یک خانم بود با پلیور صورتی و حتی وقتی روی صندلی جا به جا شد و این پایش را اندخت روی آن یکی پا، ما دیدیم که پابند(خلخال)ی هم به پایش بسته که توی همان مایه‌های لباسش بود همراه با شلوار جین. 

ما که پایین نشسته بودیم و به افاضاتش گوش می‌کردیم بیشتر زن بودیم و از قضا همه با حجاب متعارف همیشگی. نمی دانم از کجا می دانستم وزیر کشور است ولی مطمئن بودم که وزیر کشور است. باز هم نمی دانم ما آنجا چه غلطی می‌کردیم و چرا با حجاب بودیم آن هم در محضر وزیر کشور مکشوفه.  

می دانم خواب احمقانه مزخرفی است. من سالی، یکی دو تا خواب بیشتر نمی‌بینم یا به یادم نمی‌ماند و این خواب این قدر عوضی بود که فکر کردم بد نیست بنویسمش. اگر تعبیر خواب بلدید بگوئید اگر زنی خواب وزیر کشور صورتی پوش ببیند معنا و مفهومش چیست؟

 


masoome naseri | 04:31 AM

 

نظرخواهی

ننوشته ای با حجاب هم بود یا نه. ولی چند تا اشاره در خواب هست. خلخال و کشورداری تداعی کننده هم اند اگر به یاد بیاوری ماجرای خلخال از پای زن یهودی در آوردن را در دوران حضرت علی. رنگ صورتی هم که م?هوم اش روشن است. پای روی پا انداختن و جین پوشیدن را نشانه یک ر?تار مدرن زنانه بگیریم که در سنت نبود. مجموعا می شود: آرزوی چنان امنیتی که زن خلخال پوش مورد آزار از زمان علی تا امروز جین پوش هم بشود و وزیر هم بشود. به زبان دیگر امنیت زن را زن برقرار کند. یا زن از چنان امنیت و آرامشی برخوردار باشد که وزیر شود. باقی را باید خودت از لابلای انواع دیگر ت?سیر و متن شناسی بخوانی.

----------------
میم نونن: ?تبارک الله احسن المعبرین!

ارسال شده توسط: خواننده شما در ساعت October 15, 2008 05:46 AM

نظر شما چيست؟


Remember personal info?