« تیزر | صفحه اصلی | سکوت »

آنلاین روی میز

December 1, 2007 01:07 AM


1- عاشق آنهایی هستم که ساعت 5 بامداد برای آدم پیشنهادهای بهتری دارند!
2- عاشق تکنولوژی‌ام که باعث می‌شود آنلاین بنشینیم و گپ بزنیم و اراجیف بگوییم و برویم روی میز حتی!
3- عاشق این انگور یونانی‌ام!
4- عاشق اینم که بدون خودم بروم سفر
5- عاشقم یعنی حال می‌کنم فکر بد نکنید

این پست تقدیم می‌شود به چند نفر

 


masoome naseri | 01:07 AM

 

نظرخواهی

پیش ازاینت بیش ازاین اندیشه‌ی عشّاق بود مهرورزی تو با ما شهرهٔ آ?اق بود
یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین‌لبان بحث سرّ عشق و ذکر حلقهٔ عشّاق بود
پیش ازین کاین سق? سبز و طاق مینا برکشند منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود
سایهٔ معشوق اگر ا?تاد بر عاشق چه شد ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود
حسن مهرویان مجلس گرچه دل می‌برد و دین بحث ما در لط? طبع و خوبی اخلاق بود
شعر حا?ظ در زمان آدم اندر باغ خلد د?تر نسرین و گل رازینت اوراق بود

.....................
میم نون: کلا مرسی از این ?ال حا?ظ

ارسال شده توسط: fardin در ساعت December 15, 2007 07:54 AM

عاشق این ... شعرا هستم که کسی نمی?همه یعنی چی بجر خودت.
این تقدیم به یک ن?ر

ارسال شده توسط: سیا بچه تهرون در ساعت December 2, 2007 07:38 PM

تو که عاشقی تحمل کن

انگور یونانی در خم ریز

بادیه ای بر گیر بنوش

س?ر بی خود آغاز کن

ارسال شده توسط: اسماعیل آزادی در ساعت December 2, 2007 02:50 PM

عاشچقتم ها خنگول
التاس دعا در خونه آکروپلیس اینا، حاجت ما رو هم بگیر

ارسال شده توسط: آزاده در ساعت December 2, 2007 12:30 PM

نظر شما چيست؟


Remember personal info?