« کسی شماره شهرامو نداره؟ | صفحه اصلی | زمان »

بیا تو فقط بیا تو!

March 19, 2007 01:30 PM


برو بکس! من برای جشنی که امروز به خاطر خبر خوب آزادی شادی و محبوبه گرفته‌اید طبق معمول دیر می‌رسم. فقط لطفاً به جای من هم برقصید، به جای من هم آواز بخوانید به جای من هم بلند بلند جیغ و هوار راه بیندازید. فعلا خوش به حال ماست!

masoome naseri | 01:30 PM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?