« سنگسار، عشق، خیانت و چیزهایی از این قبیل | صفحه اصلی | این چند ن?ر! »

بازگشت گودزیلا!

March 7, 2007 01:28 PM

خب بعد از ه?ت هزار سال که ادیتور وبلاگم درست شده چه وقتی هم درست شده! یک روز شلوغ پر خبر پر سر و صدا و کلی حر? که دارم برای نوشتن و کلی حر? برای ننوشتن و کلی حر? که باید بی‌خیالشان شوم.

امروز روز نسبتاً خوبی بود. معمولاً از حر? زدن با این ر?یق‌مان خوشحال می‌شوم بخصوص امروز که دو شب را هم بیرون از خانه گذرانده بود!  اما عمراً ?کر نمی‌کردم یک روز از شنیدن صدایش این‌قدر خوشحال بشوم که امروز شدم!

* منظورم از گودزیلا خودم هستم به پرستو برنخورد!

masoome naseri | 01:28 PM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?