« این چند ن?ر! | صفحه اصلی | نه به خاطر دریا »

زن

March 8, 2007 01:05 PM

من البته دوستان زیادی دارم ولی عکس بعضی‌هایشان را این بالا می بینید .آنها زن اند مثل همه زن‌ها. دیده ام که مثل بسیاری از زن‌ها بلدند زندگی کنند، می دانم که بلدند عشق بورزند، بلدند بلند و رها بخندند، دیده‌ام که می رقصند، دل می‌برند و البته می جنگند و کتک هم می خورند و زندان هم می روند. به نظرم زن یعنی این!

masoome naseri | 01:05 PM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?