« بازگشت گودزیلا! | صفحه اصلی | زن »

این چند ن?ر!

March 8, 2007 12:48 PM

دوستان خوب من که به قول کیهان چند ن?ر بیشتر نیستید!
کی گ?ته شما تازه امشب آزاد شده اید؟ من که شما را می شناسم. خیلی وقت است که آزادید 
وگرنه عمراً از بند 209 اوین سردرنمی‌آوردید.

masoome naseri | 12:48 PM

 

نظرخواهی

نظر شما چيست؟


Remember personal info?