« یکی از ما، مانا | صفحه اصلی | فیلترینگ »

مثلا ...

July 7, 2006 10:29 PM

مثلا قطار مثلا سفر
مثلا مسافر دربدر
مثلا قرار مثلا اتاق
 مثلا یه بوسه بی‌خبر

مثلا رسیدن یک انار
مثلا قطار مثلا سفر
مثلا ترانه بی‌دلیل
مثلا تولد یک نفر

مثلا همین مثلا اوین
مثلا هوای به این بدی
مثلا قطار مثلا سفر
مثلا تو که رفتنو بلدی

با اینا یه شعر تازه می‌گم
تو منو به سمت واژه ببر
بگو کوله‌پشتی من کجاست
مثلا قطار مثلا سفر

masoome naseri | 10:29 PM