« نامه‌های تهران | صفحه اصلی | خواندن، رمان خواندن »

كاستاریكایی كه اسمش امیر نیست

February 27, 2006 03:23 PM

البته كه فوتبال دوست دارم!

البته كه دلم می خواهى بروم استاىیوم فوتبال زنده زنده زنده ببینم!

كاستاریكایی كه اسمش امیر نیست ولی خب جالب است!

البته كه فوتبال بدون TV حق مسلم ماست

خب این هم راهنمای های استادیوم رفتن

البته كمی دیر!

masoome naseri | 03:23 PM

 

نظرخواهی

salam! bebinam, gushitun dobare kar kard?! age nakarde be jane khodam bazesh konin, ye seshuar tush begirino hesabi khoshkesh konin!! nakhandin! ye dafe inkaro kardim!!!! behtar az 7 bar alef- nun goftane! hala dige maile khodetun....

ارسال شده توسط: yasamin در ساعت March 16, 2006 03:51 PM

اصلا ضعی?ه رو چه به ?وتبال؟

ارسال شده توسط: طارق در ساعت March 1, 2006 02:06 AM

با امیر و کس جمهوری اسلامی موا?قم!

ارسال شده توسط: Shark در ساعت February 27, 2006 09:27 PM

با امیر و کس جمهوری اسلامی موا?قم!

ارسال شده توسط: Shark در ساعت February 27, 2006 09:26 PM

با امیر و کس جمهوری اسلامی موا?قم!

ارسال شده توسط: Shark در ساعت February 27, 2006 09:26 PM

oh.. and Costa Rica is pronounced "Kos-tah--Rii-Cah"

ارسال شده توسط: Kaveh در ساعت February 27, 2006 07:32 PM

Emir Kusturica's name is pronounced "Kus-tou-rit-sah"

ارسال شده توسط: kaveh در ساعت February 27, 2006 07:31 PM

به اون يارو کاستار?يکا هم ميگن. بايد ديد تل?ظ اصليش کدومه.

ارسال شده توسط: مهدي در ساعت February 27, 2006 06:01 PM

salam masoome jan kheili ghashang minevisi matalebe to 40cheraghetam ghashange

ارسال شده توسط: aida در ساعت February 27, 2006 05:15 PM

راستي اسم اون کشوره هم کاستاريکا نيست! کستاريکا است! ولي چون اون ک و س اولش شبيه يه چيز ديگه تل?ظ ميشه، جمهوري اسلامي ميترسن بگن کس(تا)ريکا، ضمنا کستا يعني ساحل!

ارسال شده توسط: امير در ساعت February 27, 2006 04:16 PM

زياد ربطي نداره ايني که ميگم، خيلي هم لج آدم رو در مياره! ولي خوب اسم اون بابا كاستاريكا نيست! امير کوستوريتسيا است!

ارسال شده توسط: امير در ساعت February 27, 2006 04:06 PM

نظر شما چيست؟


Remember personal info?