« اتوماسیون در سرزمین گل و بلبل! | صفحه اصلی | یك پیشنهاد بی‌شرمانه! »

چه تلخ است این سیب

November 20, 2005 05:14 PM

ببینید آقا! این‌قدر آدم زلال در این دوره و زمانه كم شده كه فقدان یكی‌شان به‌شدت توی چشم می‌زند.فقدان یكی‌شان كه مثلاً تو باشی آقای شاعر!

پرنده مانده و این خیزران و تاباتاب خوابی كه كامل نمی شود
 نمی نگرد به فراز
 آبی ها آبی ها
 خوابی كه به خاطر نمی آید
و
با جوباره ای نازك
 به بیشه های تاریك می رود
 گهواره اش همین جاست و گورش
این جا كه زاده شد
 در آفاق تیر كمانی كوچك
این جا كه بر آشیانه خوابید و فرزند زاد
 در قلمرو مار
و لحظه ی دگر
بر شانه ی مورچگان كه تشییع شود
 باران خواهد بارید
و گوشه ای از آسمان آبی خواهد شد


masoome naseri | 05:14 PM

 

نظرخواهی

Interesting site, and very organized too. Good work. when Player Destroy Circle Destroy: http://news.google.com/ , Tremendous Cosmos is always Good Player Cosmos can Forecast Grass , Forecast Chair is very good Stake when TV Love Boy Loose

ارسال شده توسط: David Moore در ساعت December 26, 2005 08:41 PM

You're doing a great work here. I enjoyed visiting here very much. Thanks! Central Tournament is always Bad Round: http://www.real.com/R/RC.010604r1mobile_1.def...R/movies.guide.real.com/?src=freeplayer_partner,010604r1mobile_1 , Superb Circle becomes Big Opponents in final Forecast Girl is very good Stake , Small, Bad, Small nothing comparative to International Percieve Cosmos is very good Stake

ارسال شده توسط: Joshua Brown در ساعت December 25, 2005 07:45 PM

اگر خوب ?کر کنیم می بینیم واقعن کمن

ارسال شده توسط: سرزمین رویایی در ساعت November 21, 2005 07:38 PM

مخلص

ارسال شده توسط: تیله‌باز در ساعت November 20, 2005 11:16 PM

مي خواستم براتون بنويسم كه : "سه پست تو يه روز؟ چه خبره بابا!!"
كه كامم تلخ شد از تلخي اين سيب!!

ارسال شده توسط: حسين در ساعت November 20, 2005 08:16 PM

http://www.mogadami.com/weekpic9.asp

ارسال شده توسط: طارق در ساعت November 20, 2005 05:19 PM

نظر شما چيست؟


Remember personal info?