« بنفش | صفحه اصلی | با دنده خلاص در سرازیری دنیا »

لینك-حرف

November 6, 2005 01:27 AM

1-من فكر می‌كردم خاورمیانه با داشتن این همه كشور سیاست‌زده و بحران خیز مهم‌ترین كانون خبرهای دنیاست اما این نقشه خبری دنیا دست‌كم امشب می‌گوید این‌طور نیست.

2-برای وقتایی كه دمغی یا فكر می‌كنی زندگی چیز مزخرفی است!

3-لطفاً در این مسابقه شركت كنید.من اهداء جوایز را تضمین می‌كنم.

masoome naseri | 01:27 AM

 

نظرخواهی

all of the links: Smashing!

ارسال شده توسط: هما در ساعت November 6, 2005 10:55 PM

عجیب بود!

ارسال شده توسط: سیاوش در ساعت November 6, 2005 08:52 AM

نظر شما چيست؟


Remember personal info?