« میدان فلسطین | صفحه اصلی | كدبانو‌گری روشنفكرانه! »

دیوانگی

October 30, 2005 04:44 PM

برای این پسر همسایه ما تاریخ به دو قسمت تقسیم می‌شود پیش از مریم‌ دی‌جی و پس از مریم  دی‌جی!  

masoome naseri | 04:44 PM

 

نظرخواهی

i like your blog. it is a very interesting one. my parents didnt told me about it: http://www.thebritishmuseum.ac.uk/visit/history.html , Greedy Slot Forecast or not substances that cure you , Pair will Cosmos unconditionally thins that excited you at 14

ارسال شده توسط: nicholas davis در ساعت November 18, 2005 06:04 AM

عجب جمله جالبی یادم دادین. میشه "مریم دی جی" ش را پاک کرد و به جایش هر چیز دیگری گذاشت ، مثلا گ?ت برای من تاریخ به دوقسمت تقسیم می شود ، بعد از دیدن تو و قبل از اون!!

ارسال شده توسط: علیرضا در ساعت November 2, 2005 06:24 PM

و خدا در روز هشتم D.J را آ?رید

ارسال شده توسط: هما در ساعت November 2, 2005 12:39 AM

كه شاخ و دم نداره. برا منم زندگي به دو قسمت تقسيم ميشه قبل از اون و بعد از اون!

ارسال شده توسط: behrooz در ساعت November 1, 2005 05:59 PM

دوسه روز بود ص?حه تون باز نمی شد ترسیدم. ?کر کردم ?یلتر شدین. خوشحالم که هستین. من هم یه همسایه دارم این جا از صبح با تکنو شروع می کنه بعد منصور می ذاره و با عربی ختم می کنه و شیشه های ما در این مدت می لرزه!

ارسال شده توسط: سارابازوبندی در ساعت October 31, 2005 03:27 AM

بازم جای اميدواری داره!!!!:)....راستی!اينجاااا خيلی خوشگله!:) ادم کي? می کنه!

ارسال شده توسط: maryam در ساعت October 30, 2005 11:59 PM

نظر شما چيست؟


Remember personal info?